aHome / Activitats / Diaris d'excavació On-line: / Diari d'excavació On-line, 2015

Bona nit a totes i tots de nou. Aquesta setmana no podem portar-vos moltes novetats. De fet, aquesta setmana l'aigua ens ha impedit de treballar. Dilluns a darrera hora del matí va començar i ja vam perdre aquell dia. Tot i cobrir els espais intervinguts amb plàstics que els aïllessin de la pluja, aquesta va ser tan potent que molta humitat va traspassar la capa que, juntament amb l'aire, no va aguantar en molts punts. El dimarts no es podia quasi ni accedir a la Fortalesa a peu i el dimecres, gràcies a l'ajuda dels drenatges del fossat i al bon temps, vàrem començar a eixugar els espais i netejar-los per a tornar-hi a excavar en el dia d'avui. Com podeu veure... poca feina avançada aquesta setmana. Tot i així ens resten alguns dies encara per a treure resultats.
La notícia positiva ha estat que els sistemes de drenatge que s'han preparat per a la zona dels forns, han funcionat a la perfecció deixant la zona totalment neta de bassals, i els morters usats en la consolidació han resistit aquest primer "atac". Es comença a notar la feina ben feta!!

Finalitzem la quarta setmana de la present campanya amb sensacions oposades. Per una banda tenim la sensació que hem realitzat un important avenç en les excavacions tot finalitzant nivells moderns de Vilars I (675/650 ANE - 550 ANE) i enfrontant-nos a la fase fundacional en plenitud, però per altra banda la sensació és que queda encara molt per a fer. Hem de finalitzar els nivells de Vilars 0 i afrontar temes com el de la presentació dels espais, per tal de consolidar murs i deixar les estances llestes per a ser visitades. La setmana que ve serà clau per decidir i fer la darrera espenta en la recerca dels primers dies de la Fortalesa. A més la presència de les càmeres de TVE al jaciment han donat un caire curiós a la feina (treballar en silenci o funcionar com a atrezzo de fons per tal de donar imatge als documentals de La aventura del saber entre altres). Tot i així la gran feina dels professionals que conduïen la gravació ho va convertir tot en molt més senzill.

D'altra banda, la restauració de les estructures de combustió i forns de l'oest del jaciment també encaren la recta final. Darrerament s'han consolidat els paviments entre estructures i solucionat algun problema com el del drenatge de les aigües que poden escolar-se entre aquests elements. Aviat s'acabaran de consolidar els forns i se'ls donarà un acabat molt realista i menys agressiu visualment com el proposat el 2013 i que ja fou eliminat el passat més de juliol.

Esperarem que els temps siguin benevolents i que ens deixin treballar la setmana vinent (tot i que es preveu aigua!). Us seguirem informant!!!

Bona tarda a tots i totes de nou! Aquesta setmana tindrem entre nosaltres la presència de la televisió espanyola a la Fortalesa. La gravació del programa La aventura del saber serà la nota diferencial de la quarta setmana d'excavacions que ens visita amb novetats estructurals interessants de la formació de les primeres fases de la Fortalesa. Aparentment, els primers 200 anys de vida de la Fortalesa es resumeixen en poc més d'un metre de sedimentació superposada. Aquesta és força complexa d'entendre degut a que es tracta d'una superposició continua de capes de molt poc gruix. De moment la informació, encara que a ulls externs no sembli rellevant, té un gran valor arqueològic, ja que resumeix el dinamisme de les ocupacions en aquests primers dos segles de vida al poblat.
Avui voldríem enfocar l'entrada d'avui al Diari a fer un curs accelerat de "Registre arqueològic a la Fortalesa per a no iniciats", és a dir, aclarir-vos aspectes de les nostres explicacions, que a voltes resulten força tècniques i poc entenedores. Així que comencem:
Abans de començar dir-vos que es necessiten una serie de requisits legals a complir abans d'iniciar qualsevol intervenció arqueològica, sigui quina segui la seva índole. A l'hora d'afrontar l'excavació de qualsevol element o espai dins de qualsevol àmbit arqueològic és fonamental aplicar una metodologia sistemàtica per a realitzar el registre de tot el que pugui sortir d'un jaciment, i entenem per registre alguns dels següents aspectes: documental (inventariar en fitxes els estrats, estructures...), fotogràfic i planimètric (que també inclou la topografia). A la Fortalesa dels Vilars s'usa una variant adaptada del sistema Lattes de registre (dit així pel seu origen a la ciutat de Lattes, França), que no deixa de ser una variant del conegut com a sistema Harris (us deixem títols bibliogràfics al final per tal que ho pugueu consultar a les biblioteques). Aquest sistema té un eix, un àtom bàsic de registre en la: Unitat Estratigràfica.
Que és una Unitat estratigràfica? Una Unitat estratigràfica és l'evidència d'una activitat determinada en un espai. Aquesta activitat principalment es refereix a activitat humana, tot i que també poden ser alteracions no antròpiques. La Unitat estratigràfica és la base elemental: dóna sentit a tot moviment, presència o absència d'elements. Existeixen dues grans categories:

  • La UE positiva: té presència física (estrats, ceràmica, fauna, dipòsits, enllosats, pedres, solera de llar de foc...) També s'inclou les UE constructives, que poden ser un tercer gran grup i que són elevacions de murs, parets de forns, enguixats...
  • La UE negativa: absència física però que té una funcionalitat evident i presència en el registre (buidaments en el sediment, l'obertura d'una porta...)
Zona 4 2014

Tot element que es pugui registrar individualment i per separat és una unitat estratigràfica. Aquesta tindrà el seu número: cada zona de treball té el seu llistat d'unitats amb un codi establert, i aquest es forma de quatre xifres on el nombre del davant marca la zona i les tres xifres següents (d'1 a 999) és la UE relativa d'aquella zona. La UE 4001 és la primera UE de la zona 4 i, així, per a totes les zones del jaciment.
Moltes vegades, la combinació de diverses unitats formen les estructures o Fets arqueològics: un mur, una banqueta, una llar de foc. Tota estructura sol tenir un mínim d'una unitat estratigràfica i un màxim indefinit. Cada fet té el seu codi depenent de la seva funcionalitat, i una xifra que és correlativa per a tots els Fets del jaciment. Un conjunt ordenat i coherent d'estructures en funcionament al mateix temps, forma un conjunt funcional o sector (una habitació, un tram de muralla...)
El jaciment, a la vegada és format de zones, en concret de 18 zones ( de la 0 a la 17), cada una amb una coherència funcional que la fan distintiva d'altres. Cada barri de cases, cada carrer, la muralla, l'exterior de la muralla, la plaça central o els espais de treball a la vora de la plaça de Vilars, són zones del jaciment, cada una amb el seu nombre correlatiu. Cada zona té X sectors depenent de la complexitat dels espais que s'hi incloguin (el nombre de cases d'un barri, el nombre de torres de la muralla...). Us deixem també un esbós d'una planta de treball de la Fortalesa on podeu veure el que us expliquem.
Ara ja podreu sempre consultar aquest post per a resoldre dubtes bàsics, però si teniu preguntes o dubtes de més profunditat, no dubteu en escriure'ns o preguntar-nos aquí o a la nostra pàgina de Facebook.

Us deixem aquí la Bibliografia relativa al registre. Moltes gràcies! Seguim treballant!!!

Bona tarda de nou a totes i tots. Després de tres setmanes d'excavació podem constatar diverses dades que us volem exposar de mode reflexiu... La primera és que els habitants de la Fortalesa eren molt curosos. Diem això perquè en el transcurs d'aquestes tres setmanes hem recollit molt poc material (ceràmica, fauna, metall, carbons...), i ja sabem que ens fem pesats, però és que ens agradaria l'aparició de quelcom espectacular per a il·lustrar millor aquest diari i tenir noves dades i qüestions al respecte de la cultura material. El fet és que la riquesa de la present campanya es dóna en la complexa estratigrafia (els nivells de terra que se superposen i que són excavats i registrats per nosaltres) de les estances que estem intervenint. Cada un d'aquests nivells de paviment (el terra de casa per a què ens entenguem) té una pluriestratigrafia molt potent (que el van fer i refer moltes vegades), i nombroses estructures (principalment llars de foc) però una presència d'elements materials molt pobre.

La segona dada que volíem exposar és el fet que, a pesar que alguns portem molts anys en l'arqueologia (i a la Fortalesa, més concretament), sempre són bons moments per a aprendre noves coses. Enguany la presència d'un equip de restauració sobre el terreny ens il·lustra en noves tècniques i solucions per a fer més fiable i duradora la conservació d'estructures. Els nous acabats dels morters de calç que s'estan aplicant als murs i estructures de la Fortalesa donen un caire molt més real i menys agressiu visualment a aquests elements, i tot usant elements de proximitat com la calç o la sorra, juntament amb terra cribrada del mateix jaciment. Aquestes feines de consolidació i restauració tenen cada cop millor pinta i mostren l'encert de comptar amb restauradors/es en el terreny per a realitzar-les.
Com us hem comentat, l'excavació segueix a bon ritme i estem a prop de donar-vos notícies importants i fresques sobre l'excavació (encara us haureu d'esperar una miqueta, ja que estem treballant-hi). Mentrestant, hem sumat l'apartat topogràfic a la nostra jornada laboral, amb l'ús d'una estació total de topografia amb la qual realitzem la presa de dades al camp, per després buidar-les a l'ordinador i, tot combinant-ho amb els dibuixos que realitzem dia rere dia a terreny, poder muntar les plantes de les estances per fases i veure l'evolució de la fortalesa en dues dimensions.
Demà tornem a la feina! Moltes gràcies, us seguim informant!!!

Ja quasi hem arribat a l'equador de la campanya i les tasques avancen a un bon ritme tot realitzant un registre molt acurat de cada element que surt estrat a estrat i paviment a paviment. A hores d'ara no tenim novetats molt importants (o potser alguna que ens guardem per a més endavant) i l'excavació del barri est es presenta apassionant, ja que estem a pocs dies de poder tenir una imatge molt acurada de com seria (sempre salvant distàncies) la Fortalesa en els seus primers anys de vida.
Com ve sent habitual en nivells antics a Vilars, el material ceràmic, faunístic o metàl·lic és molt escàs i fragmentari, deixant poca presència en el registre, i aportant poca llum a una estratigrafia, que cada dia que passa es torna més complexa. Tot i així ja ha aparegut algun fragment de ceràmica de decoració acanalada que ens explica que estem en un moment molt antic (és una tipologia de ceràmica feta a mà que es relaciona amb els segles IX-VIII a.n.e. i alguna mica del VII a.n.e.).

La novetat més significativa d'aquests darrers dies és l'inici de les actuacions de conservació i restauració de l'espai dels Forns (a l'oest de la Fortalesa en els espais centrals). Aquests han estat intervinguts arqueològicament els anys 2007, 2013-2015, i van tenir una primera actuació preventiva en els murs i estructures vistes el 2013, perquè patien un desgast evident. L'actuació principal es centrarà en els sis forns localitzats i vistos a dia d'avui en aquest indret, juntament amb alguna actuació puntual en paviments i murs. L'equip de restauració el formen: Gemma Piqué (Restauradora experimentada que ja té recorregut en restauració i consolidació sobre el terreny) i en Joan Bernal (company del GIP i que col·laborarà en les tasques), a l'espera de la col·laboració d'un peó que s'incorporarà pròximament.
Us seguirem informant, i molt aviat...sorpreses!

En vermell espais del barri est restants. En groc recinte comunitàri amb forns

Bona nit a totes i tots, avui hem finalitzat el cinquè dia d'excavació i amb aquest també hem tancat l'excavació del primer dels quatre sectors del barri est que queden per excavar. Per una part és un avenç en el temps, ja que ens allibera per a realitzar tasques en altres sectors, però per altra banda ha resultat un sector que ens ha deixat amb més preguntes que respostes.
Aquesta habitació, està situada a l'est del barri sud-est just enganxada a la torre-porta d'entrada, resultava molt atractiva de treballar-hi tant per la seva situació com per la seva aparença: un espai triangular aprofitant un angle en la bateria de cases. Els resultats, pendents de noves interpretacions que puguem establir amb el context, són que es tracta d'un espai simple, on només ha sortit un nivell d'ús clar amb un forat de pal i una estructura de suport molt particular, probablement per a una escala (tot i que no n'estem del tot convençuts)... i res més. Per sota un nivell quasi sense presència de ceràmica ni restes materials per sobre del nivell geològic... Nivell que basa la construcció dels murs mitgers però no de la muralla, que sembla que hauria patit una reforma en aquest espai. Tot de preguntes que poden tenir una resposta més eficient un cop s'excavi a l'exterior del recinte.
D'altra banda seguim avançant en les excavacions dels espais contigus amb diverses novetats que us informarem en propers posts. Seguim la recerca... i us hi esperem!

Avui hem engegat una petita campanya d'excavacions d'un mes de durada amb quatre arqueòlegs del Grup d'Investigació Prehistòrica. En Sergi, l'Antoni, el Javier i el Jordi tindran un mes de feina per tal de resoldre dubtes que van quedar oberts en passades actuacions. La relació cronològica dels forns apareguts en els espais centrals i la definició dels hàbitats de l'àrea sud-est de la Fortalesa són els objectius principals per a aquest grup d'arqueòlegs.
Avui s'ha iniciat la campanya realitzant neteges superficials als espais de treball perquè les pluges dels darrers dies havien embrutat les estructures i paviments amb fang i, en alguns punts, s'havien format "aragalls" d'aigua en el terra. Tot això ha estat resolt i l'equip ha iniciat ja els treballs en la zona central per tal de deixar totes les estructures de combustió ben definides i compreses abans de la seva restauració i consolidació definitiva. En l'espai mirarà també d'incorporar-se un segon espai de drenatge d'aigües per tal d'evitar problemes com els que ens hem trobat avui.
Tot també ha de quedar perfectament arreglat per tal que tots i totes pugueu gaudir aquest Cap de Setmana del 15è Cap de Setmana Ibèric a la Fortalesa. La cuina i beguda iberes us hi esperen.
Us seguirem informant regularment! No deixeu de seguir-nos!

Un nou any el curs arriba al seu final, aquest any el curs s'ha concentrat en dues setmanes d'excavació mati i tarda a diferència d'altres anys que ho hem pogut allargar a tres setmanes de ritme més distes. La campanya ha estat un èxit, com sempre, el bon rollo i el bon ambient hi han amenitzat aquesta interessant expedició arqueològica amb estudiants d'arreu de les universitats espanyoles, esperem haver-hi contribuït en la seva formació com arqueòlegs com ho ha fet aquest curs durant tantes edicions. En tot cas ha estat un plaer de grup, Moltes gràcies a tots.
Hem pogut seguir les intervencions als espais de residència del barri Est de la fortalesa, conservats en l'àmbit de Vilars 0, (775 - 650 A.N.E.) Moment de fundació i primera edificació i disseny arquitectònic original tant de muralla i torres com m2 d'espai per habitatge. Un total de quatre estàncies han pogut ser excavades.

Per altre cantó hem continuat l'excavació de la "placeta dels forns" del barri Oest de la fortalesa, conservats en l'àmbit de Vilars I, (650 - 550 A.N.E.) Un espai amb un seguit de forns de possible ús culinari concentrats en un recinte obert al carrer. A més de ser un element molt interessant per la investigació, la descoberta d'aquesta placeta amb forns comunals, redibuixa el recorregut intern del carrer i s'haurà de canviar un tram del circuit de visita turística per tal d'adaptar-lo, com en la resta de l'itinerari al verdader carrer ibèric pel qual també se circulava fa més de 2500 anys.

Finalment cal agrair com cada any el bon acolliment per part del poble d'Arbeca, que deixa sempre un molt bon record a tots els arqueòlegs participants.
A partir d'ara, i fins a la nova intervenció al mes de setembre, us mantindrem informats des del laboratori de la UdL de l'estudi dels materials i restes recuperades que ha proporcionat aquesta excavació, com un gran lingot de bronze al barri est, o la ceràmica utilitzada en les capes refractàries dels forns, o la fauna, carbons i llavors que ens ha proporcionat la neteja de terres i cendres amb la màquina de flotació.

Els dies van passant, i el curs teòric pràctic d’Arqueologia cada cop s’atansa més a la seva fi. En el transcurs d’aquests primers dies hem pogut avançar en diversos fronts, tot i que encara queden incògnites per a resoldre. En el barri est, mentre algunes estances ja esgoten la seva estratigrafia, d’altres ens mostren una quantitat força ingent d’informació. Ens trobem, en 3 de les quatre cases intervingudes, en nivells fundacionals i, en la quarta, sembla que la fase Vilars I perduraria més en el temps.  

El material ceràmic continua essent tan escàs com sempre, tot i que ens ha aparegut un vas enterrat que funcionaria de basament per a un forat de pal, una estructura típica, que ens informa de la infraestructura per a suportar la teulada.

En la placeta dels forns, en els espais productius, sembla que s’aclareixen força dubtes i es comença a observar la evolució constructiva d’aquests, associats a la fase Vilars I (650-550 ANE). Sembla que tindrien clara relació amb els murs de façana de les cases del barri sud-oest, inicialment datats en aquest mateix període en anteriors intervencions. Aquí s’ha recuperat força material ceràmic, molt d’aquest associat a un dels forns (la ceràmica, barrejada amb la grava funcionaria sota el punt de combustió per tal de rebotar millor la calor cap a la superfície i millorar el funcionament de l’estructura), que contenia un potent estrat refractari.

Us deixem unes quantes fotografies més, i us emplacem a seguir-nos en el diari, on en breu realitzarem més entrevistes i us donarem novetats. No us ho perdeu. 

Benvinguts un nou any al nostre diari de campanya! Amb la represa de les actuacions a la Fortalesa, aquest espai torna a l'activitat per tal de mostrar-vos les novetats dia a dia. Enguany us mantindrem informats/des de l’evolució i el tarannà del curs a través d’entrevistes disteses amb alguns dels estudiants participants d’aquesta edició.

La present campanya l'hem centrada a finalitzar la seqüència estratigràfica de les cases de Vilars 0 (775/750-650 ANE) aparegudes al barri est de la Fortalesa, i avançar el màxim possible en la recerca del barri sud-est, per tal d'intentar recuperar tota la informació de Vilars I (650-550 ANE), i mirar d'estudiar a fons la fase fundacional.

Un segon equip també ens centrem als espais de la “placeta”, situada en el carrer de circumval·lació i davant de les cases del barri sud-oest en un espai complex amb múltiples forns comunals de funció encara desconeguda.

Nom i cognoms: Jose Vicentes Alarcón Olmeda

Edad i nivell d'estudis: 29, Licenciado en Historia y Técnico Informático.

Universidad  de Castilla la Mancha

Com vas conèixer de l’existència del curs?  

A través de la web Huellas del tiempo, que es un blog  información  arqueológica gestionado por el programa “Radio-león”.

Que esperaves amb aquest curs o que hi pensaves trobar?

Principalmente vine en busca de arqueología, y también del buen ambiente habitual de las otras excavaciones arqueológicas en las que he estado.

Además cuando hacia la carrera era difícil acceder y enterarse de excavaciones, en cambio hoy con internet es mas fácil conocer y excavar en nuevos yacimientos.

Yo me introduje en la arqueología gracias a amigos que pudieron entrar y me animaron a probar.

En quins altres jaciments has estat, m’en pots dir algún?

Por ejemplo… He estado tres años en el yacimiento de Cerro de las Cabezas, Ciudad Real,

en Segeda, Calatayud, en Medina de las Torres, Merida...

A Vilars durant aquest curs, en quina zona i sector treballes?  

Estoy en la Zona 6 (la calle plaza, con hornos) y empezamos a meternos  también un poco en la zona 4 (las casas en el nivel de Vilars I).

Que estas trobant?

A un no lo se bien, por suerte estoy en equipo con los compañeros Joan, Ana, Arturo, Arnau, Natalia y Antonio,  además de los arqueólogos de Vilars, Emili Junyent, Javi, Antoni, Joan Bernal  y Joan B. Lopez, que es quien me dirige en el sector que estoy.

Ahora a principios de excavación es cuando tenemos dudas existenciales sobre los estratos que seguir, es un exterior de una calle muy irregular, que se abre en una plaza con muchos hornos, es un espacio muy complejo.

Aun estamos empezando y tengo confianza que al igual que en otras excavaciones se me vayan clarificando las estructuras presentes y relación entre ellas.

Encuentro que la cantidad de la material cerámico que aparece es poco abundante respeto a otros sitios en que he estado.

Quines perspectives veus amb el curs?

Creo que es un paso mas en mi formación arqueológica, me gusta aprender, y algún día saber de bien de arqueología o poder trabajar i dedicarme regularmente en la arqueología.

Nom i cognoms: Almudena  Navarro Zamora

Edad i nivell d'estudis:  21, 4rt grado historia

Universidad de Salamanca

Com vas conèixer de l’existència del curs?  

Principalmente porque me animo a venir mi profesor de Arqueologia, Ángel Esparza Arroyo de la Universidad de Salamanca, y creo que valía la pena.  

Que esperaves amb aquest curs o que hi pensaves trobar?

Principalmente formación en arqueología, experiencia y aprender sobre el periodo ibérico. Me interesa mucho la arqueología funeraria como campo de estudio y me gustaría poder encontrar algún enterramiento de perinatal típico de este periodo.

En quins altres jaciments has estat, m’en pots dir algún?

En Lazaret, Niza, que es una cueva paleolítica a primera línea de playa, fue una gran experiencia.

También en Poitiers  La Turet, que es una cantera medieval.

Y he realizado Prospecciones para la asociación por la memoria y la justicia de Salamanca, Martinamor.

A Vilars durant aquest curs, en quina zona i sector treballes?  

Estoy en la Zona 13 Sector 19, una casa de Vilars 0,  justo a nivel de uso de un pavimento de la fase de fundación de la fortaleza.

Me parece muy interesante poder excavar en este sector.

Que estàs trobant?

Hemos encontrado una pequeña fosa con pequeños huesos pero aun estamos empezando y  hay muchas dudas sobre lo que será.

Quines perspectives veus amb el curs?

Sobretodo aprender y ganar experiencia en arqueología ibérica.

Nom i cognoms: Marta Nicolás Muelas

Edad i nivell d'estudis: 27, 1r Màster Arqueología Clàssica  

Institut Català d'Arqueologia Clàssica

Com vas conèixer de l’existència del curs?  

Durante mi licenciatura en historia en la Universidad de Murcia había escuchado sobre la fortaleza de Vilars como ejemplo del mundo de los iberos del norte.  

Al cursar el máster he conocido a Alba Castellano compañera de clase, que es una de las arqueólogas de los Vilars, y me ha animado mucho a venir y poder conocer de primera mano este yacimiento.

Que esperaves amb aquest curs o que hi pensaves trobar?

Esperaba encontrarme con un curso de excavación arqueológica  de periodo ibérico, para conocer los ilergetas, conocer la cerámica del periodo ibérico.

También me esperaba que hubiera curso teórico, porque en la publicidad en la web de Vilars.cat sobre el curso informaba que habría clases teóricas.

Encuentro que el precio del curso es adecuado.

En quins altres jaciments has estas, m’en pots dir algún?

Por poner algún ejemplo,  El Santuario Ibérico del Cerro de los Santos, El Santuario Ibérico de la Encarnación, Caravaca de la cruz,  Murcia o La Necrópolis Ibérica Jumilla del Barranco Ancho, Murcia.

A Vilars durant aquest curs, en quina zona i sector treballes?  

Estoy en la Zona 4 Sector 35, 23 y 24; Son una estructura domésticas de Vilars 0, en el barrio Este de la fortaleza.

Que estas trobant?

Por ahora un nivel "quemadito", asociado  con una posible estructura de piedra en el centro de la habitación de la cual aun no puedo formular una hipótesis.

Camapanya Estiu 2015 1

Benvinguts  de nou al nostre diari d'excavació On-line, en la present edició de 2015. En aquest espai us anirem informant de totes les novetats i anècdotes sorgides durant la present campanya d'excavació durant el transcurs de tota la campanya. El nostre objectiu és el  d'apropar-vos a l'experiència i vivència d'una investigació arqueològica, a través de la mà dels arqueòlegs i arqueòlogues de la Fortalesa així com a traves del participants del curs.  Us animem a opinar i seguir-nos! 

Etiquetes

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
La Fortalesa Porta Oest Camp Frisó Façana Est Fossat Doble Fossa i Basses Primer Fossat Rampa Fortificada Accés Nord Porta Nord Recinte Cultural Vilars II Casa Vilars 0 Casa del Ferrer Vilars II Urbanisme interior Porta Oest i Torre Claveguera Pou Central Testimoni Porta Est Casa de Vilars I Web de Vilars Cases Carrers Pou Camp frisó Torres Portes Muralla Fossat Accés porta Nord Recinte cultual Centre poder Món simbòlic Economia