aHome / Activitats / Diaris d'excavació On-line: / Diari d'excavació On-line, Campanya 2013

Companys i companyes, la present campanya d'excavacions, i l'any arqueològic als Vilars comença a veure la seva fi. En un any molt actiu, la Fortalesa ha viscut sis mesos d'actuacions en arqueologia que s'han coordinat amb quasi tres mesos d'obres de Restauració-Conservació. Els objectius estan practicament assolits. A nivell arqueològic quedaran coses per acabar, però d'això es tracta l'arqueologia de camp: els interrogants aclarits n'obren d'altres per a resoldre. La present obra deixarà per un futur proper preguntes per resoldre i espais per acabar d'excavar, així com de nous per a obrir.

Actualment ja hem acabat les excavacions en els espais de producció a l'oest amb la grata sorpresa de trobar un nou forn en aquest espai obert de Vilars I (el que n'hi fa 6), i un mur de tanca al darrera d'aquests espais que limitaria aquesta zona amb una possible placeta o espai obert de la Primera edat del ferro (i del qual en tenim molt poca informació). Aquest mur té força potència i es troba amortitzat i tapat per estructures i estratigrafia de Vilars II. L'actuació conjunta per l'interior i l'exterior (mitjançant un sondeig) ens han donat respostes.

Ara l'arqueologia es centrarà en acabar les dues cases de Vilars 0 a l'est. Una està practicament finalitzada i l'altra resta amb poca estratigrafia. D'altra banda, fa dies us anunciavem un resum de la Cisterna i de la seva obra d'excavació. Doncs aquest resum no el farem en el Diari, sino que veurà la llum en un, no molt llunyà "Sabies que...", que dedicarem a aquesta estructura. Prometem sorpreses i molta informació sobre una de les estructures més emblemàtiques que existeixen (no només a Vilars, sino que a tota Catalunya també).

D'altra banda, la Restauració de les estructures que estaven previstes en el present projecte d'actuació, estan ja en la fase final. La muralla perimetral i la torre T-319 ja es troben plenament restauracdes i ara ja està tot el recinte (a excepció de les entrades i portes), plenament tancat i delimitat. La obra ha requerit de molt esforç per part de tots, i gran volum de pedra. Cada una de les Unitats Estratigràfiques (l'atom del registre en arqueologia) de les estructures ha estat refeta individualment per a acomplir plenament una de les principals premises de "bona conducta" en restauració que des de fa anys estem fent a la Fortalesa. 

Actualment estem refent, consolidant i presentant al públic totes les estructures excavades en els espais de producció. Molt al detall estem rejuntant els murs i consolidant els diversos forns que, degut a la seva singularitat, seran tots actuats individualment i amb una cura molt especial.

El blog continuarà encara uns dies més per tal d'informar-vos de tot. No us el perdeu!

Les obres d'enguany a Vilars, començen a veure el final. Tan l'equip de Restauració-Consolidació, com el d'arqueologia, estem assolint ja diversos objectius marcats en l'inici. Tal com podeu veure en les fotografies que us anem adjuntant. La obra de restauració del primer parament de muralla està apunt de finalitzar i després d'aquesta quedarà la finalització del segon parament, la restauració dels murs de les zones intervingudes (Barri est i espais de producció a l'oest) i retocs en alguns punts (drenatge...). 

Juntament amb aquesta avançada, l'equip d'arqueòlegs estem també tancant alguns dels fronts oberts. Els espais de producció estan practicament finalitzats (només resta trobar la fase Vilars I en l'espai de plaça a darrera els murs); la cisterna està practicament al fons (un contratemps ens va impedir finalitzar-la ahir, i el resum promés de la seva intervenció us el reservem per Divendres d'aquesta setmana), i al barri est resten un parell de paviments per assolir objectius. 

En aquest sentit s'hauran assolit practicament tots els objectius planificats i només restaran petits elements d'excavació en una de les cases del barri est, però aquesta no impedirà que es pugui acabar de restaurar les cases. Estem contents i orgullosos de la feina feta.

També dir-vos que us estem prepararant un petit resum de materials curiosos apareguts en la present obra i que sempre agraden (a nosaltres els primers!). Fins aviat!

Després d'uns quants dies absents, retornem al diari d'excavació amb diverses notícies que donar-vos. La primera és que hem començat a buidar el final del pou cisterna (en concret el retall central i el possible canal d'entrada d'aigua), amb un fet que hem trobat a faltar en el barri est: la presència massiva de materials de tot tipus (fustes molt ben conservades, nombrosa ceràmica i una gran varietat i quantitat de fauna). Tots aquests elements en nombroses quantitats, molt diferent a la curta presència material de la fase fundacional que venim excavant a la zona est.

D'altra banda dir-vos que momentàniament abandonem l'excavació en el barri est per centrar-nos en la intervenció final dels espais de producció situats a l'oest de la cisterna, i que ja vam abordar el passat mes de juliol. De moment poca cosa us podem dir d'aquests treballs, destinats a deixar l'espai llest per a la seva restauració i musealització.

Pel que fa a les obres de conservació i presentació, aquestes es troben en la seva darrera fase: el tancament final de la muralla, un cop s'han passat els drenatges. Posteriorment només restaran petites actuacions als murs mitgers de les cases i als espais de producció dels que us parlava abans.

En el proper diari d'excavació us presentarem un resum de les troballes i novetats relatives al darrer buidament del pou-cisterna, d'on han sortit a part de materials molt interessants, novetats importants respecte al seu funcionament.

Una setmana més, les excavacions de Vilars es tornen més i més interessants. Els treballs es desenvolupen amb rapidesa i cada cop s'obren nous fronts que semblaven tancats. La intervenció en el barri est es torna cada tomb més interessant. Les cases d'aquesta fase inicial ens sorprenen amb reformes i més reformes internes que compliquen una mica els treballs però que ens aporten nombrosa informació d'una fase cada cop més investigada i coneguda, però sempre sorprenent. Les cases de Vilars 0, que sempre s'havien documentat amb un espai de porxo / anta en façana, van diversificant el model i cada cop apareixen més quadrangular i sense espai en contacte amb el carrer. Les cases es disposen interiorment de forma molt similar en tots els moments d'ús: forats de pal, llars centrals i estructures adossades als murs, tot i que el primer moment d'una de les estances (Sector 13/18) apareixen estructures singulars associades a una porta d'entrada probablement tapiada en un curt espai de temps.

Aquesta setmana l'hem iniciat reprenent una sorpresa apareguda a darrera hora de divendres i que haviem protegit de la intempèrie del cap de setmana: un nou nounat (el que fa 22, i el quart ja de l'any!), més gran que els que havíem excavat anteriorment en aquesta campanya. De nou aparèix en un context poc ususal, en un rebliment de canvi de paviment de la casa, sense fossa ni aixovar en relació. Aquesta activitat funerària en aquests sectors, ens magnifica la visió cultural i ritual de la present fase, convertint-se en la més rica en enterraments infantils sense fossa: probablement un fet cultural associat al desús de l'estança on s'han mort els nadons (que s'explicaria pel fet de no trobar-se en fossa), subjecte a una  reforma total de l'espai marcat per un canvi de paviment i d'estructures (els nadons es troben dins de l'estrat d'amortització entre moment i moment d'ús de l'espai). Seguirem treballant per treguern'hi l'entrellat.

D'altra banda, anunciar-vos que aquesta setmana iniciarem la excavació "final" de la cisterna. Per aquest motiu aquesta setmana possiblement us bombardejem amb més informació.

Detall de la disposició d'un perinatal humà (Vilars 0)

De nou una setmana més les obres d'excavació-restauració a la Fortalesa segueixen el seu curs. Aquesta setmana ja amb novetats suggestives en ambdós fronts. 

L'equip de restauració segueix amb rigorositat i complint els plaços establerts, amb la reconstrucció volumètrica de la muralla i de la torre T-340. La muralla avança ja per l'aixecament del segon parament de la muralla i el folre exterior de la torre, el nucli de la qual ja està finalitzat. A la vegada s'ha iniciat la restauració i consolidació dels sectors 9 i 10 del barri est (excavats el passat 2012).

Detall del nucli restaurat de la torre T-340

Pel que fa a l'excavació arqueològica, una nova "adquisició" ha marcat la setmana: un nou enterrament d'un nadó / perinatal, aparegut en la mateixa estança on el passat estiu ja es va excavar i recuperar-ne un altre només uns dos metres més al nord. Un de nou i ja en son 20 els apareguts en la Fortalesa. Ara, un cop extret, quedarà en mans de l'especialista per tal de saber-n'hi més sobre l'edat o possibles motius de la mort.

D'altra banda, alguns petits sondejos en el sector 8 ("la casa del forner"), ens han confirmat una teoria que ja sospitavem el passat estiu: podem documentar una breu ocupació de l'interior durant la construcció dels espais interiors de la Fortalesa (cases i demés espais), un cop la Muralla perimetral es trobava ja edificada sobre el terreny purament natural.

Us seguirem informant de les novetats (cada cop més interessants) que sorgeixen de la present campanya.

Detall d'una de les estances en procés d'excavació

Sentim el retard en la producció de capítols d'aquest diari d'excavació. En l'actualitat diversos projectes ens afecten i ens mantenen altament ocupats: excavació barri est, excavació espais a l'oest, restauració muralla i la búsqueda d'un mètode per a excavar el sediment que li resta al pou-cisterna.

Tot i això, avui us escrivim per informar-vos que les obres van a molt bon ritme, i que la restauració de la muralla, realitzada per l'equip de restauració i controlada per un servidor, avança a bon ritme, tot i les contínues correccions i apunts que fem als paletes per tal de reproduir molt fidelment els panys de muralla i les torres que estan sent intervinguts/des. De moment ja tenim un bon tram de la muralla i quasi tot el nucli de la torre acabats i apunt per a iniciar el folre i avançar envers l'est.

Aquesta tercera setmana les obres d'excavació estan agafant un bon caire. Les dues estances que estem excavant mantenen una estructuració molt clàssica de Vilars 0, amb els forats de pal i llar central com a eixos definitòris de l'interior de les mateixes (llegiu el "Sabies que..." del mes de maig). Aquest fet ens ajuda molt a la comprensió d'aquest barri, el qual consolidarem i restaurarem un cop l'haguem excavat. Poc a poc anem avançant i interpretant les llars dels primers pobladors de la Fortalesa. 

Restauració muralla

Vista de les obres de restauració del primer parament de muralla

Els materials son força escassos i quasi no us podem destacar res de res, més enllà de restes escadusseres de ceràmica i fauna. El que si es curiós és l'aparició d'alguns molins de "va-i-ve" en una de les cases, aparentment en context, es a dir, llençats poc després del seu ús i conservats "in-situ". Aquest fet, sumat a la recuperació dels carbons i llavors que existien en el seu paviment, i a l'estudi aprofundit dels molins, ens podran atansar una mica més als usos culinàris i manufacturers d'aquests primers arbequins.

Apreciats companys i companyes, hem tornat a iniciar una nova intervenció a la Fortalesa. Aquest cop, a diferència de l'anterior obra, aquesta compta amb la intervenció d'un equip de restauració que portarà a cap la restitució volumètrica de la muralla perimetral en el seu angle nord-est, i una posterior intervenció de conservació en els espais de producció excavats el passat estiu.

La obra s'ha iniciat sense més problema: un equip de quatre arqueòlegs de la Universitat carreguem amb el pes científic de la intervenció: l'excavació de les tres darreres cases de Vilars 0 en el barri est. Son les tres cases al nord de la porta, i que mirem d'acabar per tal de poder començar a restaurar el parament de muralla com més aviat millor. Posteriorment incorporarem una cinquena per tal d'actuar al oest.

L'equip de restauració carregarà amb l'esforç de la consolidació i restitució volumètrica dels murs, la muralla i la torre d'aquest angle de la Fortalesa. Un total momentani de tres peons, un paleta i un coordinador d'obra formen l'equip, al qual properament s'hi incorporaran més efectius per mirar de fer la feina lo més ràpid possible.

Respecte al pou, avui hem rebut de nou la visita d'en Santi Riera per tal de que ens dongués llum a la pregunta de: on és el fons de la Cisterna i quan ens queda per arribar-hi? La resposta ha estat sorprenent. Mitjançant l'ús d'una barrina d'extracció de "cores", tal i com fèu fa 2 mesos, ha extret diverses mostres de mig metre en mig metre, fins a trobar formació geològica a tres mestres per sota de la cota de terra que conserva actualment l'estructura. En total, i sumant-li la resta ja excavada de cisterna, podem arribar a afirmar (tot i que no rotundament fins que no tinguem el fons totalment vist) que el pou actual fa uns 8 metres d'alt desde el mirador fins a la base. La sorpresa ens ha encantat però ens fica més feina (i terra!) al damunt... Us seguirem informant.

No us penseu que ens havíem oblidat de vosaltres. Els treballs al laboratori son menys vistosos i més rutinaris que el treball de camp, però aporten moltíssima informació. Enguany, en l'excavació del pou-cisterna ens hem trobat amb una quantitat enorme de material (ceràmica, fauna, fusta, carbons, indústria lítica, etc.) per a tractar i estudiar. El ritme és bo però encara falta bastant per a poder concloure. Els materials, per separat, tenen tractaments molt diversos: per exemple la fauna i la ceràmica tenen que netejar-se acuradament per a fer un posterior inventari; les fustes s'han de netejar i conservar en aigua per un posterior estudi al microscopi... Tots aquests processos requereixen de temps per a fer-se amb la màxima eficiència per poder-n'hi extreure el màxim d'informació.

La cisterna annegada després de l'excavació

Avui però, hem d'afegir una petita novetat. La passada setmana, per tal de conservar els nivells geològics que basen la construcció de la cisterna, vam decidir deixar que s'omplís d'aigua. Després de 8 díes el resultat és el que veieu a les fotografies: un metre d'aigua als extrems, i vora 1,4 metres al centre. L'aigua flueix al nivell d'instal·lació del pou que expulsa l'aigua del drenatge perimetral, amb petites oscil·lacions. Pels estudis que s'han realitzat (vegeu els articles sobre els fossats i l'aigua, i l'estudi micromorfològic) creiem que l'aigua pujaria un metre més en el moment màxim de captació d'aigua de l'estructura. Si això li sumem que el retall central del fons de la cisterna encara baixa entre 1,8 i 2m de fons: ens dóna uns 4 - 4,4 metres d'aigua en el moment de màxim esplendor.

Detall del fons del pou amb el retall central que resta per a excavar

Aquesta setmana s'han aturat les obres a la Fortalesa degut a que ja hem assolit l'objectiu de la present campanya d'arribar a tota la roca oligocènica que basa les parets de pedra de la cisterna. L'objectiu ja està assolit i documentat amb força sorpreses i dubtes que resten pendents per a un futur.

La marga o roca oligocènica que basa la construcció del pou i de bona part del poblat, i que es troba retallada pel fossat ibèric, se'ns ha presentat de forma clara. Ja el passat 2008 s'observà com fonamentava la paret de pedra i com baixava, fent una espècie banqueta o esgraó escarpat, de forma vertical fins a una cota que ens era desconeguda. En la present obra l'hem aconseguit extendre per tot el perimetre del fons de l'estructura. En aquesta hem pogut comprovar la irregularitat d'aquesta formació geològica, les diverses pendents que assoleix i el seu retall central que, a falta de descobrir-ne el fons, sembla que serviria per a recollir major cuantitat de litres d'aigua en èpoques de menys cabal hídric de l'Aixaragall, i que hauria permés aixecar les parets del pou degut a que concentraria l'aigua vers el centre.

També hem pogut comprovar que molts dels canals d'aigua que han anat entrant en el seu interior des de que hem tret la terra, ja existirien d'antic, ja que hem observat retalls i petits despreniments de marga anteriors a l'amortització del pou-cisterna. Per tant creiem que l'aigua a tornat a trobar la sortida per allà on ho feia fa 2400 anys, i ens tornaria a cobrir d'aigua si no fos pels mitjans tècnics, ja que la cota d'aigua actual (marcada pel drenatge perimetral) es troba 50-70 cm per damunt d'on estem trepitjant.

Vista del enllosat i estructura d'accés a l'intrerior del pou

També hem descobert una estructura de lloses de forma semicircular, al peu del baixador, amb una part més elevada i que podria servir per accedir a l'interior de l'estructura sense tenir que trepitjar l'aigua i la marga. Probablement s'enderrocà durant el procés d'amortització de tota la cisterna, ja que aixecant i recollint els enderrocs de la mateixa ens ha sorgit material ceràmic i fauna, cosa que indica una ocupació anterior i no un enderroc ocasional.

A l'espera de noves intervencions en el terreny, l'equip de treball abandonem la vida al camp i restem fent l'estudi dels materials de tota mena, apareguts durant la campanya, al nostre laboratori. En properes publicacions us anirem mostrant alguns dels primers resultats o coses que hem observat en el transcurs de l'estudi d'aquests.

El final de la campanya s'aproxima, la finalització dels treballs sobre el terreny, ara quedarà la importantíssima feina del tractament del material, que ha fet vessar literalment el laboratori del GIP.
L'excavació en el pou-cisterna suposa un repte metodològic alhora de dur a terme la investigació arqueològica. (una estructura circular de pedra de poc més de 4 metres d’alçada, una estratigrafia molt inclinada, argiles i llims molt plàstics, excavant a la cota del nivell freàtic, uns grans nivells o paquets de terra i l'aparició de gran quantitat de materials fràgils i delicats que demanen un tracte curós.)

 

Vista de la potencia dels estrats que s'han excavat.

L’objectiu principal de l’excavació en aquesta estructura és el bon enregistrament dels diferents estrats d’acolmatació, abandonament o d’abocador. Així com l’extracció i catalogació del màxim nombre de materials i mostrejos possibles.
Una de les idees inicials d’aquesta intervenció, era en primer lloc el descobriment total de l’estrat geològic de marga oligocènica, sobre el que descansa la base de la construcció en pedra del pou-cisterna. (Aprofitant així per finalitzar amb la restauració total de l’estructura).
Aquest primer objectiu s’assolirà!
Estem gairebé a un pam d’arribar als nivells, en la totalitat de l’estructura.

  

Vista dels nivells excavats.

En Segon lloc, es va plantejar la idea de l’excavació total del pou, deixant un petit testimoni arqueològic en un quadrant, i esbrinar així l’envergadura total del pou-cisterna, que en els sondejos més profunds, els que realitzar Santi-Riera, a -7 metres per sota la cota del punt zero del jaciment, és dir a -2 metres per sota del nivell en què deixarem l’excavació, i no van topar encara amb el fons!
Aquest segon objectiu s’ha hagut de posposar degut a la dificultat metodològica que planteja, ja que trobem que la circulació de la cota d’aigua del nivell freàtic, esta als nivells de la marga, la base de la construcció en pedra, per molt que drenem l’aigua, aquesta brolla de forma constant per tot el voltant de l’estructura.
Així que, restarem a l’espera, fins a trobar la solució optima a aquest nou repte arqueològic.

Logo Diari Online

Amb el present diari, us anirem informant continuament durant el transcurs de tota la campanya. Pretenem mostrar-vos les diferents metodologies i disciplines utilitzades, les  etapes i progressos de l'excavació, així com dels resultats dels estudis de materials i de recerca interdisciplinària. Tot això amb l'objectiu d'interessar i d'apropar-vos a l'experiència i vivència d'una investigació arqueològica. Us animem a opinar i seguir-nos! 

Etiquetes

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
La Fortalesa Porta Oest Camp Frisó Façana Est Fossat Doble Fossa i Basses Primer Fossat Rampa Fortificada Accés Nord Porta Nord Recinte Cultural Vilars II Casa Vilars 0 Casa del Ferrer Vilars II Urbanisme interior Porta Oest i Torre Claveguera Pou Central Testimoni Porta Est Casa de Vilars I Web de Vilars Cases Carrers Pou Camp frisó Torres Portes Muralla Fossat Accés porta Nord Recinte cultual Centre poder Món simbòlic Economia