aHome / Activitats / ..Notícies des de la Fortalesa. / El proper dissabte la Fortalesa dels Vilars d'Arbeca a TVE / Vilars a Arqueomania de TVE / Emili Junyent i Manuel Pimentel a la porta nord de Vilars

La Fortalesa Porta Oest Camp Frisó Façana Est Fossat Doble Fossa i Basses Primer Fossat Rampa Fortificada Accés Nord Porta Nord Recinte Cultural Vilars II Casa Vilars 0 Casa del Ferrer Vilars II Urbanisme interior Porta Oest i Torre Claveguera Pou Central Testimoni Porta Est Casa de Vilars I Web de Vilars Cases Carrers Pou Camp frisó Torres Portes Muralla Fossat Accés porta Nord Recinte cultual Centre poder Món simbòlic Economia