aHome / Activitats / ..Notícies des de la Fortalesa. / Reunió de treball del projecte FECYT “La ciència no s’aprèn a la Xarxa: sobre el mètode científic a les aules de secundària” / Projecte Fecyt / Maqueta de la Fortalesa

La Fortalesa Porta Oest Camp Frisó Façana Est Fossat Doble Fossa i Basses Primer Fossat Rampa Fortificada Accés Nord Porta Nord Recinte Cultural Vilars II Casa Vilars 0 Casa del Ferrer Vilars II Urbanisme interior Porta Oest i Torre Claveguera Pou Central Testimoni Porta Est Casa de Vilars I Web de Vilars Cases Carrers Pou Camp frisó Torres Portes Muralla Fossat Accés porta Nord Recinte cultual Centre poder Món simbòlic Economia