aHome / Activitats / ..Notícies des de la Fortalesa. / XXIX Campanya d’Excavacions Arqueològiques a la Fortalesa 2013 (2)

XXIX Campanya d’Excavacions Arqueològiques a la Fortalesa 2013 (2)

Detall del fons del pou amb el retall central que resta per a excavar

Assolida la roca sobre la que descansa la paret paramentada del pou-cisterna en tota la superfície, s’aturen durant uns dies els treballs de camp a la Fortalesa, no així els de laboratori, que continuaran per poder fer front a la gran quantitat de  materials arqueològics recuperada.

Pel que fa a la morfologia del pou-cisterna, els resultats principals han estat: primer, la definició de la boca del tram inferior, excavada a la roca, d’un diàmetre considerablement inferior i que apareix descentrada, desplaçada vers el primer quadrant; segon, la identificació d’una estructura simple, presumiblement semicircular i formada per lloses sobreposades i assentades sobre la roca regularitzada, destinada a facilitar l’accés a l’interior des del baixador; i tercer, l’existència una canalització, la naturalesa, antròpica o no, de la qual encara no estaria del tot clara, però que podria ajudar a la recollida de l’aigua.

El retard respecte al calendari previst ens obliga a aplaçar la intervenció de consolidació i restauració de l’empresa Rècop a inicis del mes de setembre. Fins llavors retirarem la bomba extractora i l’aigua tornarà a cobrir les margues oligocèniques, que és, en definitiva, la millor forma de protegir-les, mantenint-les estables  i evitant la seva degradació. 

La menor amplada de la part més profunda del pou-cisterna i, com hem dit, la seva situació en la zona afectada pel sondeig efectuat durant el programa de TV3 Sota Terra i per l’extracció de cores mitjançant barrina per l’estudi palinològic ens obliguen a replantejar alguns del objectius  proposats inicialment (veure Notícies des de la Fortalesa 10/06/2013). La primera fase preveia, bàsicament, l’excavació del quadrant 2 i la restauració del parament en 1 i 2; la segona l’excavació i restauració dels quadrants 3 i 4; la tercera, finalment, tenia per objectiu l’excavació de la part inferior excavada en la roca, deixant un testimoni com a reserva científica. Les previsions d’aquesta darrera fase són les que han de ser modificades.

En conseqüència, deixarem sense excavar la part inferior del pou, entenent-la tota ella com a reserva científica. Això sí, abans de protegir els sediments arqueològics i cobrir-los amb grava fins la cota actual d’aigua, cal plantejar-se com a objectiu irrenunciable definir el perfil i profunditat del tram inferior de pou-cisterna no excavat. Caldrà trobar la metodologia adient per aconseguir-ho amb les màximes garanties, que no ofereix el sondeig amb varilles, donat que parlem d’un mínim de 2 metres i de l’existència de pedres que emmascaren i dificulten la identificació del fons.

Resumint, s’atura el treball de camp fins el dia 2 de setembre, quan es procedirà a restaurar el pou-cisterna i es reiniciarà l’excavació de la zona 6, es a dir, els espais  productius, zona dels forns, claveguera, etc. La finalització d’aquests treballs, si tot es desenvolupa d’acord amb les previsions, hauria d’enllaçar amb el començament de la restauració de la muralla i torre nord-est i l’excavació del barri est a càrrec de la tercera anualitat del conveni Gencat/Diputació de Lleida/Ajuntament d’Arbeca. Paral·lelament estem treballant en col·laboració amb l’arquitecte Carme Casals en el projecte de consolidació de la zona 6.

  • Actualment 0 de 5 Estrelles.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Valoració: 0/5 (0 votacions)

Gràcies per la teva valoració!

Ja havies valorat aquesta pàgina, només pots valorar una vegada!

La teva valoració ha canviat, gràcies per contribuir!

Connecta per valorar aquesta pàgina.

La Fortalesa Porta Oest Camp Frisó Façana Est Fossat Doble Fossa i Basses Primer Fossat Rampa Fortificada Accés Nord Porta Nord Recinte Cultural Vilars II Casa Vilars 0 Casa del Ferrer Vilars II Urbanisme interior Porta Oest i Torre Claveguera Pou Central Testimoni Porta Est Casa de Vilars I Web de Vilars Cases Carrers Pou Camp frisó Torres Portes Muralla Fossat Accés porta Nord Recinte cultual Centre poder Món simbòlic Economia