aHome / Activitats / ..Notícies des de la Fortalesa. / XXVè aniversari de la Revista d’Arqueologia de Ponent / 25è aniversari de la Revista d’Arqueologia de Ponent / Presentació 25è aniversari de la RAP

La Fortalesa Porta Oest Camp Frisó Façana Est Fossat Doble Fossa i Basses Primer Fossat Rampa Fortificada Accés Nord Porta Nord Recinte Cultural Vilars II Casa Vilars 0 Casa del Ferrer Vilars II Urbanisme interior Porta Oest i Torre Claveguera Pou Central Testimoni Porta Est Casa de Vilars I Web de Vilars Cases Carrers Pou Camp frisó Torres Portes Muralla Fossat Accés porta Nord Recinte cultual Centre poder Món simbòlic Economia