aHome / La Fortalesa / El jaciment / La vida a la fortalesa / Les bases de l'economia

Les bases de l'economia

Les poblacions que habitaven la plana occidental catalana al llarg de la protohistòria, tant durant la primera edat del ferro com posteriorment els ilergets, basaven la seva economia, com gairebé totes les societats antigues, en l’agricultura i la ramaderia.

Aquestes activitats les complementaven amb altres de productives o d’intercanvi, destinades sobretot a l’adquisició de productes que no hi havia al seu territori, principalment matèries primeres com metalls o pedres específiques per a la fabricació d’eines o béns de prestigi.

La Fortalesa Porta Oest Camp Frisó Façana Est Fossat Doble Fossa i Basses Primer Fossat Rampa Fortificada Accés Nord Porta Nord Recinte Cultural Vilars II Casa Vilars 0 Casa del Ferrer Vilars II Urbanisme interior Porta Oest i Torre Claveguera Pou Central Testimoni Porta Est Casa de Vilars I Web de Vilars Cases Carrers Pou Camp frisó Torres Portes Muralla Fossat Accés porta Nord Recinte cultual Centre poder Món simbòlic Economia