aHome / La Fortalesa / El jaciment / Un sistema defensiu inexpugnable / L'accés fortificat a la porta nord

L'accés fortificat a la porta nord

L’excavació del fossat obligava a resoldre la forma de travessar-lo per accedir a la porta nord, tot garantint el caràcter inexpugnable de la fortalesa amb la fortificació del camí o rampa d’accés i la construcció d’una  més que probable contraguàrdia.

Vilars 45

Imatge zenital de l'accés fortificat iniciada la restauració (2008)

Els recursos defensius que s’activen en relació a la porta nord i l’accés fortificat que supera el fossat són d’una complexitat, com hem afirmat referint-nos al fossat, fins ara desconeguda en el món ibèric i, fins on arriben els nostres coneixements, ignorem l’existència de casos semblants en tot l’àmbit mediterrani. La solució adoptada consistí en reservar –és a dir, no buidar– el sector del fossat situat davant de la porta nord i construir al damunt una rampa d’accés definida lateralment per dos murs i defensada per dos fossats travessers de paret a paret que, en cas de necessitat, tallaven el pas.

Per mesurar la grandiositat del sistema, cal tenir present que per davant del gran fossat s’extenia un altre fossat. Encara que aquesta primera línia defensiva roman sota terra i de moment no es visible, sabem que protegia l’accés a la porta nord, sense encerclar la fortificació, i que la rampa la superava reproduïnt el model del gran fossat.

Vilars 44

Imatge frontal de la rampa de l'accés fortificat i els dos fossats travessers que el protegeixen, abans de la restauració (2008)

L’extrem nord de la rampa planteja molts interrogants d’impossible solució mentres no s’excavi el camp situat al nord, on s’hi troben les claus per conèixer la primera línia de fossat i el canal d’alimentació del sistema de fossats. A més a més, l’amplària de la rampa, que contrasta radicalment amb l’estretor de la porta-passadís, la fa vulnerable i exigeix l’existència d’una contraguàrdia que protegeixi l’únic punt que permet salvar els dos fossats i accedir a la porta.

La Fortalesa Porta Oest Camp Frisó Façana Est Fossat Doble Fossa i Basses Primer Fossat Rampa Fortificada Accés Nord Porta Nord Recinte Cultural Vilars II Casa Vilars 0 Casa del Ferrer Vilars II Urbanisme interior Porta Oest i Torre Claveguera Pou Central Testimoni Porta Est Casa de Vilars I Web de Vilars Cases Carrers Pou Camp frisó Torres Portes Muralla Fossat Accés porta Nord Recinte cultual Centre poder Món simbòlic Economia