Història de la recerca

Descobriment

Fa quasi quaranta anys, concretament l’any 1974, un de nosaltres, Emili Junyent, va entrar en contacte amb el que semblaven les restes d’un petit poblat ibèric com tants d’altres escampats pel nostre país. Una vella i entranyable història recordada moltes vegades. “Un veí d’Arbeca, que llavors feia el servei militar a Tarragona, es presentà un dia a la classe d’arqueologia ibèrica que impartia al Museu amb una capsa de sabates plena de testos de terrissa procedents d’on lloc proper al poble, anomenat els Vilars".

Recerca i recuperació patrimonial de la Fortalesa. 1974-2012

En un breu resum, intentarem oferir un recorregut panoràmic per la història del projecte des de el seu inici fins els nostres dies, seguint quatre fils conductors, la recerca, la recuperació patrimonial i la posada en valor, el context social i econòmic, la procedència dels recursos i la comunicació social, acadèmica i ciutadana. El resultat vol ser un recorregut panoràmic, que faci possible caracteritzar les diferents fases i la progressiva concreció dels objectius i visualitzar els canvis de ritme, les actuacions més significatives i els moments clau.

 

Articles publicats

La Fortalesa dels Vilars d'Arbeca. Terra, aigua i poder en el món ibèric.

E. Junyent, J.B. López, La Fortalesa dels Vilars d'Arbeca. Terra, aigua i poder en el món ibèric, Catàlegs 3, Museu de Lleida, 2016

Cheavaux-de-frise i fortificació: En la primera edat del ferro europea

Caballos y hierro. El campo frisio y la fortaleza de "Els Vilars d'Arbeca" (LLeida, España), Siglos VIII-IV a.n.e.

Chevaux.pdf 11,38 MB

Funcionament del pou cisterna de la fortalesa ibera dels Vilars (les Garrigues): evidències de mesures en camp de conductivitat elèctrica de l’a...

Poch R.M., Junyent E., Balasch C., Funcionament del pou cisterna de la fortalesa ibera dels Vilars (les garrigues): evidències de mesures en camp de conductivitat elèctrica de l’aigua en períodes de reg del canal d’urgell. Quaderns Agraris (Instituci. Catalana d’Estudis Agraris), n.m. 36 (juny 2014), p. 51-64

Porcs, cavalls, ovelles i infants. Noves aportacions a les pràctiques rituals de la fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues).

Dr. Ariadna Nieto Porcs, cavalls, ovelles i infants. Noves aportacions a les pràctiques rituals de la fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues).- RAP num.23 (2013)

rap23_127.pdf 13,43 MB

La Fortalesa Porta Oest Camp Frisó Façana Est Fossat Doble Fossa i Basses Primer Fossat Rampa Fortificada Accés Nord Porta Nord Recinte Cultural Vilars II Casa Vilars 0 Casa del Ferrer Vilars II Urbanisme interior Porta Oest i Torre Claveguera Pou Central Testimoni Porta Est Casa de Vilars I Web de Vilars Cases Carrers Pou Camp frisó Torres Portes Muralla Fossat Accés porta Nord Recinte cultual Centre poder Món simbòlic Economia