aHome / Recerca / Articles publicats

Articles publicats

Dos hogares orientalizantes en la Fortalesa dels Vilars

GRUP D’INVESTIGACIÓ PREHISTÒRICA (2005), “Dos hogares orientalizantes de la fortaleza de Els Vilars (Arbeca, Lleida)”, en S. Celestino y J. Jiménez (Eds.), Actas del III Simposio Internacional de Arqueología de Mérida (2 vols.),Protohistoria del Mediterráneo Occidental: El Periodo Orientalizante (Mérida, 5-8 de mayo de 2003), Anejos de Archivo Español de Arqueología, XXXV, Mérida: 651-667.

La Fortalesa Porta Oest Camp Frisó Façana Est Fossat Doble Fossa i Basses Primer Fossat Rampa Fortificada Accés Nord Porta Nord Recinte Cultural Vilars II Casa Vilars 0 Casa del Ferrer Vilars II Urbanisme interior Porta Oest i Torre Claveguera Pou Central Testimoni Porta Est Casa de Vilars I Web de Vilars Cases Carrers Pou Camp frisó Torres Portes Muralla Fossat Accés porta Nord Recinte cultual Centre poder Món simbòlic Economia