aHome / Recerca / Articles publicats / The iberian fortress of els Vilars

The iberian fortress of els Vilars

E. Junyent, J.C. Balasch, R.M. Poch 2012, The iberian fortress of els Vilars, Mid-meeting excursion guide, 14th International Working Meeting on Soil Micromorphology, Edicions de la Universitat de Lleida, Lleida 2012

La Fortalesa Porta Oest Camp Frisó Façana Est Fossat Doble Fossa i Basses Primer Fossat Rampa Fortificada Accés Nord Porta Nord Recinte Cultural Vilars II Casa Vilars 0 Casa del Ferrer Vilars II Urbanisme interior Porta Oest i Torre Claveguera Pou Central Testimoni Porta Est Casa de Vilars I Web de Vilars Cases Carrers Pou Camp frisó Torres Portes Muralla Fossat Accés porta Nord Recinte cultual Centre poder Món simbòlic Economia