aHome / Recerca / Articles publicats / Water and defense systems in Els Vilars Fortress (Arbeca, Catalonia, Spain): a multiproxy approach

Water and defense systems in Els Vilars Fortress (Arbeca, Catalonia, Spain): a multiproxy approach

La Fortalesa Porta Oest Camp Frisó Façana Est Fossat Doble Fossa i Basses Primer Fossat Rampa Fortificada Accés Nord Porta Nord Recinte Cultural Vilars II Casa Vilars 0 Casa del Ferrer Vilars II Urbanisme interior Porta Oest i Torre Claveguera Pou Central Testimoni Porta Est Casa de Vilars I Web de Vilars Cases Carrers Pou Camp frisó Torres Portes Muralla Fossat Accés porta Nord Recinte cultual Centre poder Món simbòlic Economia