aHome / Recerca / Grup d'Investigació Prehistòrica / Activitats / Activitats de Recerca / Workshops

Workshops

Des del si del Grup s'han organitzat un seguit de trobades (Workshop), entre especialistes de diversos àmbits de l'arqueologia:

  • 2002: 'Chevaux-de-frise' i fortificació en la primera edat del ferro europea, Universitat de Lleida, Lleida
  • 2007: 1a Trobada d'Associacions d'Amics del Patrimoni Arqueològic: Funció i rol social en el segle XXI, Arbeca.
  • 2008: Workshop: Portes i sistemes d'accés en les fortificacions protohistòriques del Mediterrani occidental, Universitat de Lleida, Lleida.
  • 2010: Workshop: Les defenses exteriors i la poliorcètica mediterrània preromana: els fossats, segles VII a III a.n.e., Universitat de Lleida, Lleida
La Fortalesa Porta Oest Camp Frisó Façana Est Fossat Doble Fossa i Basses Primer Fossat Rampa Fortificada Accés Nord Porta Nord Recinte Cultural Vilars II Casa Vilars 0 Casa del Ferrer Vilars II Urbanisme interior Porta Oest i Torre Claveguera Pou Central Testimoni Porta Est Casa de Vilars I Web de Vilars Cases Carrers Pou Camp frisó Torres Portes Muralla Fossat Accés porta Nord Recinte cultual Centre poder Món simbòlic Economia