aHome / Recerca / Grup d'Investigació Prehistòrica / Objectius i serveis

Objectius i serveis

Els principals objectius i eixos de recerca del Grup es poden resumir en:

  • Reconstrucció històrico-arqueològica de la Prehistòria a la Plana occidental catalana
  • Desenvolupament de la recerca interdisciplinar aplicada a l’arqueologia
  • Protecció, restauració i difusió del patrimoni moble i immoble.
  • Socialització del coneixement científic adquirit 
  • Formació professional i promoció acadèmica de l’estudiantat
La Fortalesa Porta Oest Camp Frisó Façana Est Fossat Doble Fossa i Basses Primer Fossat Rampa Fortificada Accés Nord Porta Nord Recinte Cultural Vilars II Casa Vilars 0 Casa del Ferrer Vilars II Urbanisme interior Porta Oest i Torre Claveguera Pou Central Testimoni Porta Est Casa de Vilars I Web de Vilars Cases Carrers Pou Camp frisó Torres Portes Muralla Fossat Accés porta Nord Recinte cultual Centre poder Món simbòlic Economia