aHome / Recerca / Grup d'Investigació Prehistòrica / Revista d'Arqueologia de Ponent

Revista d'Arqueologia de Ponent

Al clicar, trobaran breu text i enllaç a la RAP

El GIP forma part de la Unitat d’Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga del Departament d’Història de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida, que té en la Revista d’Arqueologia de Ponent (RAP) el seu instrument de comunicació científica.. S’edita mitjançant un conveni de col·laboració amb la Paeria-Ajuntament de Lleida i la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs des de l’any 1991.

RAP publica preferentement articles sobre Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga de la Península Ibèrica i sobre les seves relacions amb Europa i la Mediterrània, tant a nivell teòric i metodològic com de presentació de resultats d’excavacions, síntesis i estudis crítics. La llengua de la revista és el catalá i acepta articles en totes les llengües oficials de l’estat, així com en anglès, francès, italià i alemany. Aplica un sistema d’avaluació externa per cadascun dels treitaliàballs rebuts (revisió d’experts).

RAP Digital permet accedir -i desposar- al contingut de tots els números publicats.

Enllaç a RAP Digital

La Fortalesa Porta Oest Camp Frisó Façana Est Fossat Doble Fossa i Basses Primer Fossat Rampa Fortificada Accés Nord Porta Nord Recinte Cultural Vilars II Casa Vilars 0 Casa del Ferrer Vilars II Urbanisme interior Porta Oest i Torre Claveguera Pou Central Testimoni Porta Est Casa de Vilars I Web de Vilars Cases Carrers Pou Camp frisó Torres Portes Muralla Fossat Accés porta Nord Recinte cultual Centre poder Món simbòlic Economia