aHome / Activitats / Agenda / WORKSHOP Juneda 2019

WORKSHOP Aproximacions actuals a les pràctiques agroalimentàries durant la prehistòria recent

Workshop Juneda 2019

Els propers 4 i 5 d'octubre a Juneda, una activitat organitzada pel Grup d'Investigació Prehistòrica.

La recerca arqueològica és intrínsecament interdisciplinar. En concret l’arqueologia prehistòrica fa molts anys que beu metodològicament de tot tipus de disciplines cientifiques, especialment de les que s'apliquen per a l'anàlisi de les restes bioarqueològiques (restes animals i vegetals) emprades per a l'estudi i caracterització de l’agricultura, la ramaderia i l’alimentació. En els darrers anys s'ha incrementat el desenvolupament de noves tècniques i metodologies que han aportat nous enfocaments i aproximacions científiques a les problemàtiques de l’estudi del passat.  

Aquesta varietat d’aproximacions i una tendència vers una especialització cada vegada més intensa en moltes de les disciplines, fa que moltes vegades es treballi en àrees de recerca gairebé estanques, sense discussió sobre les metodologies, les hipòtesis o les interpretacions de certes problemàtiques que, de fet, estan molt interrelacionades. Un dels objectius principals d’aquesta reunió organitzada pel GIP-UdL és crear un espai que afavoreixi l'intercanvi, la discussió i la transferència de coneixement entre les diferents disciplines arqueològiques.

La Fortalesa Porta Oest Camp Frisó Façana Est Fossat Doble Fossa i Basses Primer Fossat Rampa Fortificada Accés Nord Porta Nord Recinte Cultural Vilars II Casa Vilars 0 Casa del Ferrer Vilars II Urbanisme interior Porta Oest i Torre Claveguera Pou Central Testimoni Porta Est Casa de Vilars I Web de Vilars Cases Carrers Pou Camp frisó Torres Portes Muralla Fossat Accés porta Nord Recinte cultual Centre poder Món simbòlic Economia