aHome / Activitats / Sabies que... / Sabies que...la feina dels arqueòlegs no s’acaba al jaciment?

Sabies que...la feina dels arqueòlegs no s’acaba al jaciment?

Si, si, com ho llegiu: la feina dels arqueòlegs no finalitza un cop acabades les intervencions sobre el terreny. Des del final d’aquestes fins a la finalització de la memòria arqueològica (i encara més, fins que es publiquen els resultats) existeix un llarg procés en el qual es du a terme l’estudi de tot el material que s’ha trobat al jaciment.

Com ja s’ha anat veient al llarg dels anteriors “Sabies que...?”, l’arqueologia es serveix de varies ciències auxiliars per així poder donar una informació molt més complerta de les societats passades a partir de l’aplicació d’un mètode científic rigorós. Donat que per una sola persona seria impossible poder tenir amplis coneixements en totes les ciències necessàries per aquesta fita, fan falta arqueòlegs i investigadors especialitzats en els diferents camps d’estudi que ajuden a poder entendre millor aquests canvis culturals dels pobles del passat. És gràcies a tots aquests estudis que actualment tenim una visió molt més formada de com era, per exemple, el paisatge que veien els ibers dels Vilars; que menjaven, quins rituals seguien o ara bé com era la seva economia. I penseu que tota aquesta informació la podem extreure des de la troballa d’un fragment de ceràmica fins a la d’una petita llavor de cereal carbonitzada!

La Fortalesa dels Vilars té la gran sort de comptar amb especialistes en diferents disciplines, els quals amb els seus estudis han aportat moltes dades interessants sobre com era el jaciment en la seva època.

Gran part d’aquests estudis es desenvolupen als laboratoris d’arqueologia del nostre equip d’investigació. El Grup d’Investigació Prehistòrica, el grup d’investigadors, professors i arqueòlegs que excavem, investiguem i estudiem (entre altres jaciments) la Fortalesa dels Vilars, disposa a la Universitat de Lleida (UdL) d’espais específicament destinats a la recerca (despatx amb equipament informàtic, estudi i gestió de materials, àmbits especialitzats i docència pràctica) i a la restauració arqueològica, aquest darrer integrat en els Serveis Cientificotècnics de la UdL, amb la Carme Prats i la Maria Trigo com a responsables. Allí les restes arqueològiques recuperades al jaciment són estudiades per part d’arqueòlegs especialitzats en diversos camps que complementen la disciplina arqueològica.

Com heu pogut anar veient al llarg dels anteriors “Sabies que...?”, l’equip del GIP compta amb grans especialistes en antropologia, antracologia, arqueozoologia, arqueobotànica (veure final) i, ceramologia, els quals s’ocupen de l’estudi de tots els materials de la Fortalesa dels Vilars.

I la feina dels arqueòlegs encara no s’ha acabat! Que s’hi fa al despatx? Si... més i més feina!

Un cop tractats tots els materials i les mostres de jaciment, cal documentar-ho bé a partir de bases de dades informatitzades. I no només els materials arqueològics,  sino que durant les intervencions en el jaciment es porta un curós registre de tot el que s’excava i el resultat és una documentació gràfica i fotogràfica complexa. Amb eines que ens permeten agafar coordenades situem tridimensionalment amb tota precisió les estructures, objectes i qualsevol dada considerada significativa. Aquesta feina iniciada sobre el jaciment segueix al despatx, on a partir de programes informàtics es digitalitza i s’informatitza tot el registre de terreny (dibuixos, seccions arqueològiques, fotografies...). Un cop s’ha introduït tota la informació, s’inicia la redacció de la memòria arqueològica on es mostra la totalitat de la feina que s’ha realitzat en l’excavació i on s’introdueixen tots els estudis que han fet els diversos especialistes.

D’altra banda també cal esmentar que el laboratori rep estudiants dels diferents cursos dels graus d’Història, Història del Art i altres, amb el fi de fer-los partícips de les tasques desenvolupades al laboratori per al tractament de mostres arqueològiques. Els estudiants entren en contacte directe amb aspectes tant fonamentals per l’estudi arqueològic com pot ser el tractament que se li dóna a la ceràmica, realitzant les tasques de neteja dels fragments, el seu siglatge, que consisteix en indicar a la peça el nom del jaciment on s’han trobat, l’any i una petita referència del lloc exacte en la qual es trobava, fet sempre amb materials que no són agressius i que es poden extreure fàcilment si així es desitja. En definitiva, se’ls introdueix en el treball de laboratori tot iniciant-los en les tasques de classificació, inventari i dibuix de materials arqueològics.

Una altra de les tasques en les quals reben formació els estudiants voluntaris és en la tria i tractament de mostres. Els estudiants adquireixen  els coneixements suficients per a diferenciar les mostres rentades amb el sistema de columna de garbells o amb la màquina de flotació arribant a ser capaços de reconèixer els petits fragments de materials com ara carbons, llavors carbonitzades i micro fauna, entre molts d’altres.

Si en voleu saber més o conèixer a algun dels arqueòlegs i especialistes de la Fortalesa dels Vilars d’Arbeca, us convidem a que ens vingueu a veure al laboratori de la Universitat de Lleida!

Bibliografia

1-DDAALa recogida de muestras en arquebotánica: Objetivos y propuestas metodológicas. La gestión de los recursos vegetales y la transformación del paleopaisaje en el Mediterráneo occidental. Museu d’Arqueologia de Catalunya. Barcelona. 2003. 

  • Actualment 0 de 5 Estrelles.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Valoració: 0/5 (0 votacions)

Gràcies per la teva valoració!

Ja havies valorat aquesta pàgina, només pots valorar una vegada!

La teva valoració ha canviat, gràcies per contribuir!

Connecta per valorar aquesta pàgina.

La Fortalesa Porta Oest Camp Frisó Façana Est Fossat Doble Fossa i Basses Primer Fossat Rampa Fortificada Accés Nord Porta Nord Recinte Cultural Vilars II Casa Vilars 0 Casa del Ferrer Vilars II Urbanisme interior Porta Oest i Torre Claveguera Pou Central Testimoni Porta Est Casa de Vilars I Web de Vilars Cases Carrers Pou Camp frisó Torres Portes Muralla Fossat Accés porta Nord Recinte cultual Centre poder Món simbòlic Economia