Pla director

El Pla Director Vilars 2000, va ser encarregat per la Direcció General del Patrimoni Cultural al Grup d’Investigació Prehistòrica, que va comptar en la redacció amb la col·laboració de l’arquitecta Carme Casals i el geògraf Ignasi Aldomà. El Pla definia el model de presentació a partir, bàsicament, de la consideració de la seva condició de BCIN, l’especificitat de la Fortalesa, la seva singularitat historico-arqueològica i l’exigència de viabilitat d’una proposta que havia de ser sostenible en el seu context territorial, socio-econòmic i cultural (GIP, Casals 2003: 160-166).

 

Projecte de Recerca, recuperació patrimonial i socialització.

Projecte

El que havia començat com una intervenció d’urgència els primers anys (1985-1987), aviat donà pas a la consolidació d’un equip i un projecte de recerca (1987-1992), i els resultats aconseguits els anys següents significaren un canvi d’estratègia, destinada a aconseguir la declaració com a BCIN (1993-1998). Posteriorment (1998-2009), va iniciar-se una revolució en la Fortalesa, aconseguida a través de fortes inversions que any rere any, van anant deixant pas a un nou objectiu rellevant: la posada en valor de les restes i la seva conversió en un autèntic Parc Arqueològic.

 

Projecte quadriennal 2014-2017

La Fortalesa dels Vilars, Arbeca, les Garrigues. Poder, territori i cabdillatges: el llarg camí vers l’estat arcaic a la Plana Occidental Catalana. Recerca, recuperació patrimonial i socialització. Projecte quadriennal 2014-2017 El projecte ha estat presentatal concurs públic per a l’aprovació de projectes quadriennals de recerca 2014-2017 en matèria d’arqueologia i paleontologia (Resolució CLT/840/2014 de 10 d’abril), convocat per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural a instàncies de la Direcció General i el Departament de Cultura. Avaluat per l’AGAUR i la Comissió de Recerca d’Arqueologia i Paleontologia, ha obtingut una puntuació de 9,33 sobre 10.

Promotors, Patrocinadors, Col.laboradors

Porta

De 1985 fins a l'actualitat Vilars sempre ha comptat amb diversos col·laboradors, promotors i patrocinadors que han ajudat a que ara, el projecte de Vilars, sigui un dels més consolidats del país i un dels més actius. Aquí fem esment de tots aquells que han possibilitat que la Fortalesa es presenti espectacular en l'actualitat i amb molt potencial de cara al futur.

 

Recursos Invertits

L'aparença actual de la Fortalesa no es fruit de la casualitat, o d'un cop de sort. Ha calgut l'esforç de molta gent i importants inversions públiques i privades per tal de que el nostre patrimoni llueixi en les condicions actuals. Aquí presentem un breu resum sobre els diversos recursos econòmics invertits emfatitzant la procedència, la seva incidència sobre el projecte i els resultats aconseguits.

La Fortalesa Porta Oest Camp Frisó Façana Est Fossat Doble Fossa i Basses Primer Fossat Rampa Fortificada Accés Nord Porta Nord Recinte Cultural Vilars II Casa Vilars 0 Casa del Ferrer Vilars II Urbanisme interior Porta Oest i Torre Claveguera Pou Central Testimoni Porta Est Casa de Vilars I Web de Vilars Cases Carrers Pou Camp frisó Torres Portes Muralla Fossat Accés porta Nord Recinte cultual Centre poder Món simbòlic Economia