aHome / La Fortalesa / El jaciment / L'urbanisme i la seva evolució / L’urbanisme de l’ibèric ple

L’urbanisme de l’ibèric ple

Com a conseqüència dels treballs agrícoles mecanitzats que van aplanar el terreny, bona part de la informació sobre les darreres fases de la Fortalesa es va perdre. Tanmateix, ens han arribat dades sobre una remodelació de l’estructura urbana, del fossat i altres elements. La major part d’aquestes dades es conserven al testimoni.

Vista del terç central del testimoni amb estances de l'ibèric ple a la dreta i el nou traçat del carrer a l'esquerra.

De fet, la disposició urbanística general de la Fortalesa que s’havia mantingut, encara que amb petites modificacions, des de la seva fundació fins al 450 a. de la n. e. va patir canvis dràstics durant l’ibèric ple. El mateix va succeir amb el sistema defensiu. 

La Fortalesa Porta Oest Camp Frisó Façana Est Fossat Doble Fossa i Basses Primer Fossat Rampa Fortificada Accés Nord Porta Nord Recinte Cultural Vilars II Casa Vilars 0 Casa del Ferrer Vilars II Urbanisme interior Porta Oest i Torre Claveguera Pou Central Testimoni Porta Est Casa de Vilars I Web de Vilars Cases Carrers Pou Camp frisó Torres Portes Muralla Fossat Accés porta Nord Recinte cultual Centre poder Món simbòlic Economia