aHome / La Fortalesa / El jaciment / L'urbanisme i la seva evolució / L’urbanisme de l’ibèric ple / La nova estructura urbanística

La nova estructura urbanística

En aquesta època es va implantar una nova xarxa viària. Es va inutilitzar l’antic carrer principal i a sobre s’hi van construir cases, tal i com es pot veure al mateix carrer principal si observem el testimoni. Sobre les pedres de l’enllosat es va construir el mur d’un habitatge. La situació i disposició d’aquest carrer és força diferent del que es coneixia anteriorment, encara que, com que es conserva en un tram massa curt, és difícil deduir l’organització del nou entramat. Tanmateix, sembla que estigui orientat vers la porta nord, via de pas que continuava en funcionament durant l’ibèric ple.

D’altra banda, es va construir el pou-cisterna i el baixador, possiblement a costa d’una estructura similar anterior. També es reforçaren les defenses amb l’excavació d’un nou fossat i la construcció d’un potent mur de parament regular, que feia d’escarpa al llarg de tot el seu perímetre.

La Fortalesa Porta Oest Camp Frisó Façana Est Fossat Doble Fossa i Basses Primer Fossat Rampa Fortificada Accés Nord Porta Nord Recinte Cultural Vilars II Casa Vilars 0 Casa del Ferrer Vilars II Urbanisme interior Porta Oest i Torre Claveguera Pou Central Testimoni Porta Est Casa de Vilars I Web de Vilars Cases Carrers Pou Camp frisó Torres Portes Muralla Fossat Accés porta Nord Recinte cultual Centre poder Món simbòlic Economia