aHome / La Fortalesa / El jaciment / La vida a la fortalesa / La societat i el món simbòlic / Els enterraments d’animals: ovelles i cabres

Els enterraments d’animals: ovelles i cabres

Aquesta pràctica respon al costum de fer ofrenes i sacrificis fundacionals destinats a posar l’habitatge o construcció sota la protecció de les divinitats. A la Fortalesa en dóna testimoni l’aparició, sota els paviments dels habitatges i algunes vegades incorporades a un mur mentre es construïa, de restes òssies d’algun animal, preferentment cabres i ovelles. És especialment significativa l’ofrena d’un gran vas, que en conté un altre de petit, enterrat abans de construir una de les cases de Vilars 0 just al lloc on després s’havia de construir la llar central.

La Fortalesa Porta Oest Camp Frisó Façana Est Fossat Doble Fossa i Basses Primer Fossat Rampa Fortificada Accés Nord Porta Nord Recinte Cultural Vilars II Casa Vilars 0 Casa del Ferrer Vilars II Urbanisme interior Porta Oest i Torre Claveguera Pou Central Testimoni Porta Est Casa de Vilars I Web de Vilars Cases Carrers Pou Camp frisó Torres Portes Muralla Fossat Accés porta Nord Recinte cultual Centre poder Món simbòlic Economia