aHome / La Fortalesa / El jaciment / La vida a la fortalesa / Les bases de l'economia / La caçera i la recol·lecció

La caçera i la recol·lecció

Ramats

Restitució del paisatge forestal als volts de la Fortalesa

La fauna salvatge recuperada a la Fortalesa està representada principalment per les espècies que han estat útils a la població, especialment les caçades. Es tracta d’animals que viuen en àrees obertes, però amb una protecció boscana, com el cérvol comú, el senglar i el conill. Quant al primer, cal dir que les restes que se n’han trobat són principalment de banyes, que en dos casos mostren, a més, signes d’haver estat treballades (seccionades i polides). Aquestes restes podrien indicar una recol·lecció del banyam de muda, i no una cacera pròpiament dita.

Els seus habitants també recol·lectaven i consumien diversos fruits silvestres que trobaven a l’entorn, entre els quals s’han pogut identificar la llambrusca (vinya silvestre), la móra i les glans.

La fauna salvatge recuperada a la Fortalesa està representada principalment per les espècies que han estat útils a la població, especialment les caçades. Es tracta d’animals que viuen en àrees obertes, però amb una protecció boscana, com el cérvol comú, el senglar i el conill. Quant al primer, cal dir que les restes que se n’han trobat són principalment de banyes, que en dos casos mostren, a més, signes d’haver estat treballades (seccionades i polides). Aquestes restes podrien indicar una recol·lecció del banyam de muda, i no una cacera pròpiament dita.

Els seus habitants també recol·lectaven i consumien diversos fruits silvestres que trobaven a l’entorn, entre els quals s’han pogut identificar la llambrusca (vinya silvestre), la móra i les glans.

La Fortalesa Porta Oest Camp Frisó Façana Est Fossat Doble Fossa i Basses Primer Fossat Rampa Fortificada Accés Nord Porta Nord Recinte Cultural Vilars II Casa Vilars 0 Casa del Ferrer Vilars II Urbanisme interior Porta Oest i Torre Claveguera Pou Central Testimoni Porta Est Casa de Vilars I Web de Vilars Cases Carrers Pou Camp frisó Torres Portes Muralla Fossat Accés porta Nord Recinte cultual Centre poder Món simbòlic Economia