aHome / La Fortalesa / El jaciment / La vida a la fortalesa / Les bases de l'economia / La producció domèstica i la producció artesanal

La producció domèstica i la producció artesanal

A les aldees ilergetes i a la Fortalesa, la família era la unitat productiva fonamental, la casa constituïa un espai productiu i reproductiu i la divisió del treball descansava bàsicament sobre una distinció de gènere i tècnica. Tanmateix, la complexitat creixent del sistema productiu i de l’estructura de la societat des de finals del segle V a. de la n. e. havia introduït nous espais i noves relacions de dependència en un món on la posició social començava a ésser decisiva. La producció metal·lúrgica, la terrissaire i la tèxtil es trobaven a cavall entre l’àmbit domèstic i la producció manufacturera, és a dir, la que estava en mans d’artesans especialistes que produïen per a l’intercanvi.

La Fortalesa Porta Oest Camp Frisó Façana Est Fossat Doble Fossa i Basses Primer Fossat Rampa Fortificada Accés Nord Porta Nord Recinte Cultural Vilars II Casa Vilars 0 Casa del Ferrer Vilars II Urbanisme interior Porta Oest i Torre Claveguera Pou Central Testimoni Porta Est Casa de Vilars I Web de Vilars Cases Carrers Pou Camp frisó Torres Portes Muralla Fossat Accés porta Nord Recinte cultual Centre poder Món simbòlic Economia