aHome / La Fortalesa / Una mica d'història

Una mica d'història

N. Alonso, E. Junyent, J.B. López 2010

Si bé l’existència de restes era coneguda d’antuvi pels habitants d’Arbeca, arqueològicament el jaciment fou descobert l’any 1975. No va ser, però, fins als anys 1985-86 que es van dur a terme les primeres intervencions, quan bona part de les fases ibèriques ja havien estat arrasades pels treballs agrícoles.

Historica2
Testimoni central. 1985

A partir del 1987 passà a ser un projecte del Grup d’Investigació Prehistòrica de la Universitat de Lleida, el qual es dedica a estudiar l’evolució del poblament a la plana occidental catalana entre el tercer i el primer mil·lenni a. de la n. e. No fou fins al 1998 que va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya. És a dir, en l’actualitat és un monument protegit per la llei i tutelat pel govern català.  L’excavació i buidament del gran fossat la tardor de 2007 ha retornat a la Fortalesa bona part de la seva antiga grandiositat i el descobriment encara més recent, a cavall entre 2008 y 2009, d’un altre fossat avançat davant de l’accés fortificat ens remet a les sorpreses que encara guarda el camp situat al  nord. Els treballs de consolidació i restauració es desenvolupen amb el suport dels departaments de Cultura i Treball de la Generalitat de Catalunya (Direcció General del Patrimoni Cultural i Servei d’Ocupació de Catalunya), la Diputació de Lleida (Institut d’Estudis Ilerdencs), l’Ajuntament d’Arbeca i els ministeris de Cultura i Foment.

Durant aquests anys les línies de recerca s’han englobat en un marc general d’investigació definit per diversos programes de R+D (recerca i desenvolupament) finançats pel Ministeri d’Educació i Ciència. L’ajuntament d’Arbeca i la Universitat de Lleida promouen el projecte de recuperació i presentació al públic del conjunt arqueològic.

Testimoni 2011
Testimoni central. 2011
La Fortalesa Porta Oest Camp Frisó Façana Est Fossat Doble Fossa i Basses Primer Fossat Rampa Fortificada Accés Nord Porta Nord Recinte Cultural Vilars II Casa Vilars 0 Casa del Ferrer Vilars II Urbanisme interior Porta Oest i Torre Claveguera Pou Central Testimoni Porta Est Casa de Vilars I Web de Vilars Cases Carrers Pou Camp frisó Torres Portes Muralla Fossat Accés porta Nord Recinte cultual Centre poder Món simbòlic Economia