aHome / La visita / Enllaços / Rutes Temàtiques

Rutes Temàtiques

Relació d'enllaços amb pàgines web sobre rutes temàtiques al voltant de la cultura ibèrica.

  • Ruta dels Ibers. 17 jaciments ibèrics musealitzats, estructurats en 7 itineraris ofereixen una bona panoràmica sobre els ibers del nord de l'Ebre
  • Ruta Iberos Bajo Aragón. Ambicios projecte amb informació sobre 19 jaciments estructurats en 3 rutes i 11 centres de visitants
  • Ruta de los Iberos del Sureste. Albacete y Murcia. Web sobre assentaments, museus i centres d’interpretació dels governs de Murcia i Castilla-La Mancha. Promoció turisme cultural.
La Fortalesa Porta Oest Camp Frisó Façana Est Fossat Doble Fossa i Basses Primer Fossat Rampa Fortificada Accés Nord Porta Nord Recinte Cultural Vilars II Casa Vilars 0 Casa del Ferrer Vilars II Urbanisme interior Porta Oest i Torre Claveguera Pou Central Testimoni Porta Est Casa de Vilars I Web de Vilars Cases Carrers Pou Camp frisó Torres Portes Muralla Fossat Accés porta Nord Recinte cultual Centre poder Món simbòlic Economia