aHome / Recerca / Grup d'Investigació Prehistòrica

Grup d'Investigació Prehistòrica

Grup d'Investigació Prehistòrica Universitat de Lleida.

El Grup d’Investigació Prehistòrica (GIP) es crea l’any 1987 en el sí de l’àrea de Prehistòria de la Universitat de Lleida amb la voluntat d’estructurar i promoure la recerca vinculada a la Prehistòria recent i la Protohistòria en una àrea geogràfica concreta com és la plana occidental catalana.

Des de l’inici s’intenta incorporar a la recerca arqueològica els mètodes d’excavació i registre d’avantguarda del moment i especialment desenvolupar totes les aproximacions vinculades a la recerca interdisciplinar, fins llavors pràcticament inexistents en la zona d’estudi. D’igual manera, estableix com a principi d’actuació la voluntat de protegir, conservar, socialitzar i difondre el patrimoni arqueològic moble i immoble desenvolupant una estratègia de R+D+I.

La posada en funcionament d’aquesta nova metodologia i concepte de la recerca i el patrimoni es du a terme inicialment en el jaciment de Els Vilars d'Arbeca. El GIP informatitza llavors el conjunt del registre documental, gràfic i fotogràfic ; estableix els protocols necessaris per optimitzar un mètode de mostreig sistemàtic vàlid per a les diferents disciplines vinculades a la paleoecologia i la paleoeconomia i es dota de la infraestuctura necessària per poder efectuar-ho. D’igual manera, endega un procés sistemàtic de restauració i difusió de la fortalesa.

Amb el pas dels anys, el grup millora i amplia aquests temptejos inicials tant des del punt de vista metodològic com d’aplicacions en altres jaciments. A la recerca programada, incorpora diverses intervencions en el marc de l’arqueologia preventiva, fins que l’any 2005 és reconegut com a Grup de Recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya (en el marc del Grup de Recerca en Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga (GRAPHA) de la UdL (2005SGR00798 i 2009SGR198).

Actualment, els seus membres participen, a més de les activitats pròpies del grup, en diversos projectes d’àmbit nacional i internacional i el GIP ofereix serveis externs vinculats a les seves línies de recerca a través del Laboratori de Recerca de la Universitat de Lleida.

Des de l’any 2012, co-dirigeix també un projecte d’arqueologia experimental amb seu al jaciment dels Estinclells (Verdú, l’Urgell).

  • Els seus objectius
  • Serveis que s'ofereixen
  • Els projectes marc
  • Línies de Recerca
  • Activitats
La Fortalesa Porta Oest Camp Frisó Façana Est Fossat Doble Fossa i Basses Primer Fossat Rampa Fortificada Accés Nord Porta Nord Recinte Cultural Vilars II Casa Vilars 0 Casa del Ferrer Vilars II Urbanisme interior Porta Oest i Torre Claveguera Pou Central Testimoni Porta Est Casa de Vilars I Web de Vilars Cases Carrers Pou Camp frisó Torres Portes Muralla Fossat Accés porta Nord Recinte cultual Centre poder Món simbòlic Economia